Energiegebruik gemeente Leeuwarden lager dan gemiddeld

Inwoners van de gemeente Leeuwarden betalen iets minder dan gemiddeld voor gas en stroom, zo blijkt uit gegevens van Rijkswaterstaat en de Klimaatmonitor. Een gemiddeld huishouden in Leeuwarden maakte in 2017 maandelijks €102 over aan de energieleverancier. Dit is de afgelopen jaren echter wel sterk gegroeid: in 2019 loopt dit op tot liefst €133. Dat is echter nog steeds minder dan de landelijke gemiddelde energierekening van €165. 

De lagere energierekening komt tot stand door een relatief lager energieverbruik. Een gemiddeld gezin in Leeuwarden stookt jaarlijks 1220 M3 gas en verbruikt 2320 kWh stroom. Het gemiddelde verbruik in Nederland ligt op 1240 M3 gas en 2860 kWh stroom per huishouden. Het relatief lagere energieverbruik in Leeuwarden kan verschillende oorzaken hebben. Denk aan de aanwezigheid van bepaalde type woningen, kleinere huishoudens en een relatief hoog gebruik van duurzame energiebronnen zoals warmtepompen en zonnepanelen, zo stelt Energiehunter.nl.

Energiekosten fors gestegen in 2019

Hoewel de energierekening van gezinnen in Leeuwarden flink is gedaald tussen 2010 tot 2017 (van €1603 naar €1241) gaan we de komende jaren weer fors meer betalen voor gas en stroom. De gemiddelde energiekosten stijgen in 2019 naar ruim €133 per maand, een stijging van ruim 30% ten opzichte van 2017. Deze prijsstijging wordt veroorzaakt door hogere belastingen op energie, en doordat energieleveranciers meer rekenen voor levering van gas en stroom. 

Sterke toename zonne-energie in gemeente Leeuwarden

Inwoners in Jellum maken steeds meer gebruik van duurzame energie. Op dit moment zijn er 5398 geregistreerde zonnepanelen installaties in de gemeente. Dat is een flinke toename ten opzichte van 2010, toen er nog maar 367 woningen met zonnepanelen waren geregistreerd. Mede door subsidies en de gunstige salderingsregeling wordt verwacht dat het aantal installaties verder zal toenemen.

Bron: Energieneutraalnederland.nl