Energiecampus Leeuwarden krijgt Bio-LNG-installatie

Op de Energiecampus Leeuwarden wordt eind 2021 gestart met de bouw van een Bio-LNG-installatie. Freon Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (FSFE) is een van de betrokken partijen. Bio-LNG is een vloeibaar gemaakt biogas en dient als duurzame brandstof voor de scheepvaart en het vrachtwagentransport. De initiatiefnemers D4, FSFE, Mele en Rolande verwachten vanaf 2023 Bio-LNG te produceren voor ongeveer 38 miljoen kilometer duurzaam vrachtwagen transport. Naast Bio-LNG produceert de installatie ook bruikbare en duurzame grondstoffen voor de kringlooplandbouw om de bodemvruchtbaarheid en bodembiodiversiteit op peil te houden.

KRINGLOOPLANDBOUW

Douwe Faber (D4): “We zijn trots dat we een concept hebben ontwikkeld waarmee we én de transportsector vergroenen én een grote stap zetten richting kringlooplandbouw. Ik zie dit echt als het startproject in een volgende generatie vergisters.”

INITIATIEFNEMERS

De installatie wordt gebouwd door het Fûns Skjinne Fryske Enerzjy (energiefonds voor schone energie in de provincie Fryslân), duurzaam projectontwikkelaar D4, marktleider in (Bio-)LNG Rolande en bouw- en exploitatiebedrijf Mele. Naar verwachting start de bouw van de installatie eind 2021, zodat deze begin 2023 operationeel is. Het gebouw is circulair, natuur inclusief en wordt grotendeels uit hout gebouwd zodat het bij de omgeving en duurzaamheidsambities van de Energiecampus Leeuwarden aansluit.

BIO-LNG

De installatie verwerkt mest uit de omgeving samen met gecertificeerde reststromen zoals koffiedik, graanresten, plantaardige olieresten of bermgras. Het verwerkingsproces is zo ontworpen dat de potentie uit de biogrondstoffen optimaal wordt benut en er geen reststromen overblijven. De installatie levert jaarlijks zo’n 9,2 kiloton Bio-LNG aan tankstations van Rolande. Daarmee kunnen klanten van Rolande jaarlijks zo’n 38 miljoen kilometer rijden met een CO2 voetafdruk die 95 procent lager is ten opzichte van een dieselvrachtwagen. Naast duurzaam zijn vrachtwagens die op Bio-LNG rijden ook stiller dan dieselvrachtwagens en stoten ze minder fijnstof uit.

KRINGLOOPLANDBOUW

Naast Bio-LNG worden ook producten voor de kringlooplandbouw geproduceerd. Het restproduct uit de installatie wordt opgewerkt tot organische bodemverbeteraar en groene meststof. De organische bodemverbeteraar is goed voor de bodembiodiversiteit, bodemstructuur en bodemvruchtbaarheid van landbouwgrond en groene meststof is een duurzaam alternatief voor kunstmestgebruik. De productie van kunstmest is namelijk vervuilend. Hierbij wordt CO2, stikstof en ammoniak uitgestoten. Verder wordt uit het biogas ook vloeibare bio-CO2 geproduceerd. Dit is een duurzame grondstof voor de groei van groente en fruit in kassen.

Bron: fossylfrij.frl