Thús

Koöperaasje Meiïnoar Grien Jellum-Bears is ûnderdiel fan ÚS KOÖPERAASJE. Lêz op dizze side meer oer wa’t wy binne en wat wy foar jimme betekenje kinne.
Sa kinne ferienings en ynstellings mei aktiviteiten in berop dwaan op ús koöperaasje foar (finansjele) stipe foar hun projekt.

Postkoaderoas projekt

Beste leden/participanten,

Vanuit de energie coöperatie willen we jullie informeren over de veranderingen die er voor 2022 actueel zijn als gevolg van wijzigingen in het beleid van de Rijksoverheid.

Even kort nog even de basis van de postcoderoosregeling waar jullie aan deelnemen:

Door deelnemer te worden in dit project kon de coöperatie een zonnedak realiseren. Op basis van dit dak vergroenen jullie je eigen verbruik, jullie hebben als het ware zonnepanelen op een ander dak liggen. Op basis van de overeenkomst met de coöperatie krijgen jullie van de opgewekte stroom in het zonnedak, op basis van de aangeschafte participaties, jullie deel toegekend. Over dit deel krijgen jullie de energiebelasting van de rijksoverheid terug via het energiebedrijf.

Wat is er verandert met ingang van 2022:

De rijksoverheid heeft eerder aangegeven dat ze geleidelijk de energiebelasting op elektriciteit willen verlagen en die op gas willen verhogen. Maar toen kregen we te maken met politieke spanningen, corona en stijgende energieprijzen. Dit heeft de rijksoverheid doen besluiten om een tweetal ingrijpende aanpassingen in de energierekening voor de inwoners toe te passen. Beide zijn erop gericht om de energierekening voor iedereen betaalbaar te houden. Er is een extra belastingkorting voor iedereen ingesteld van € 265,-. De energiebelasting in de eerste schijf (relevant voor de meeste huishoudens) is verlaagd met € 0,0695 per kWh, van € 0,114 naar € 0,0445. Dus per saldo gaat iedereen erop vooruit door deze aanpassingen. Waarbij is aangegeven dat de verlaging van de energiebelasting een kortdurende ingreep is als gevolg van de veranderingen op de energiemarkten.

De energiebelasting is voor jullie echter zeer belangrijk. Die bepaalt namelijk hoeveel je terugkrijgt over de elektriciteit die er in de postcoderoos is opgewekt. De energiebelasting is dus met ingang van 1 januari 2022 met 61% gedaald! Daarmee gaat de afrekening over 2022, die jullie krijgen van je energiebedrijf, er behoorlijk anders uitzien. De teruggave zal dus behoorlijk lager uitvallen ten opzichte van 2021, hou daar dus rekening mee.

Rekenvoorbeeld: Stel één participatie is 250 kWh

  • Teruggave over 2021: 250 kWh * € 0,114 = € 28,50
  • Teruggave over 2022: 250 kWh * € 0,0445 = € 11,13

Vanuit de coöperatie beweging hebben we getracht de verlaging van de energiebelasting ongedaan te maken, maar dat is niet gelukt. Van deze verlaging profiteren alle 7 miljoen huishoudens, terwijl maar ongeveer 20 duizend huishoudens er iets minder van profiteren. Wat blijft is het feit dat jullie nog steeds jullie eigen groene stroom opwekken.

Toekomst van de PCR?

De toekomst van de PCR is van een aantal factoren afhankelijk, zoals de energiebelasting, de energieprijzen en administratieve druk op het proces.

Verdere uitleg per punt:

  • Energiebelasting: het blijft afwachten wat de rijksoverheid gaat doen met dit onderwerp. Of de energiebelasting weer op het oude niveau komt in 2023 en de jaren daarna blijft onzeker en is in belangrijke mate afhankelijke van mondiale ontwikkelingen.
  • Je coöperatie verkoopt de stroom aan een energiebedrijf (vaak Energie VanOns).Daarvoor krijgen ze een hogere prijs dan verwacht. Dat geld vloeit nu in de kas van de coöperatie. Dat is mooi, want daarvoor kunnen er weer mooie initatieven ontwikkeld worden in je dorp. De coöperatie zou er ook over kunnen denken jullie te compenseren en een hogere bedrag uit te keren aan de deelnemers, maar dat is aan de coöperatie en haar leden.
  • De administratieve druk op de coöperatie, het energiebedrijf en de belastingdienst voor de uitvoering van deze regeling zorgt ervoor dat er gelobbyd wordt voor een afkoopregeling. Daarmee zou de mogelijkheid kunnen ontstaan om de regeling voor de duur van de resterende looptijd in één keer af te handelen. Dat heeft een aantal voordelen zoals: geen risico’s meer voor de participanten en de administratieve druk valt weg. Vanuit de coöperatieve energiebeweging wordt voor zo’n regeling gelobbyd bij met ministerie van EZK. Eventuele resultaten daaruit zijn nog niet bekend.

Totale opbringst oan’t no ta: 192.955,55 kWh en dêrmei 88.759,55 kg CO2 besparre. Fanôf ein septimber oant begjin novimber binne der gjin gegefens trochjûn troch de ynstallaasje troch in stikken ûnderdiel. Yn die tiid is de opbringst wol gewoan trochgien.


Opbringst de moanne.

Algemiene lede fergadering

De aginda foar de kommende jierfergadering op 24 april 2024:

– Opening
– Notulen 2023
– Einde inzet Ecoop
– Verdeling verenigingsresultaten: rechten van leden en participanten Notitie bestemming resultaten MGJB en bijlagen
– Financieel verslag 2023 & bevindingen kascommissie (downloadbaar op de website vanaf 12 april 2024)
– Vacature secretariaat
– Voornemens 2024 e.v.
– Spreker over houtstook
– Rondvraag

De notulen fan de jierfergadering fan 21 septimber 2023 kinne jo hjir fine: Notulen ALV 21 sept.2023.pdf

De notulen fan de jierfergadering fan 2022 yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-Jierfergadering-27-10-2022.pdf

De notulen fan de jierfergadering fan 2021 yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-Jierfergadering-04-11-2021.pdf

De notulen fan de jierfergadering fan 2020 yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-Jierfergadering-22-09-2020.pdf
It jierferslag fan de 2020-2021 kinne jo hjir fine: Jierferslach MGR 01-10-20 oant en mei 31-08-21.pdf

(De notulen fan de 1ste-ALV yn PDF formaat kinne jo hjir fine: Notulen-1ste-ALV-Meiïnoar-Grien-Jellum.pdf
It jierferslag fan de 2019-2020 kinne jo hjir fine: Jierferslach-Mgr-2019.pdf)

Isolearje

Collectieve inkoopactie ‘Leeuwarden Isoleert’
Inwoners die interesse hebben om de woning te isoleren, kunnen gebruik maken van de tijdelijke kortingsactie ‘Leeuwarden Isoleert’. Ze kunnen kiezen voor spouwmuurisolatie, vloer- en bodemisolatie.

Via de actiepagina www.duurzaambouwloket.nl/leeuwardenisoleert kan er vrijblijvend een offerte aangevraagd worden. We werken voor de kortingsactie samen met regionale partijen. De actieperiode loopt 3 maanden en start op 3 februari.

Subsydzjes

Subsydzjes om jo hûs duorsumer te meitsjen (enerzjybesparring) fanút de sintrale regearing:
Foar de oankeap en ynstallaasje fan enerzjybesparjende apparaten lykas waarmtepompen en sinneboilers fia:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-financingswijzer/isde/particulieren
Foar de ymplemintaasje fan isolaasjemaatregels by jo eigen hûs fia:
https://www.rvo.nl/subsidie-en-fancieringswijzer/seeh#
Foardat jo jo applikaasje yntsjinje, besjoch earst de betingsten foar de SEEH

Oplette! Om in enerzjybesparjende liening oan te freegjen dy’t ek op ‘e SEEH-side stiet, is it better om in oanfraach yn te tsjinjen fia de ûndersteande link om’t jo dan de ekstra rintekoarting krije fan’ e provinsje Fryslân.
De provinsje Fryslân hat ekstra subsydzjeregelingen foar boppesteande regelingen:

subsydzje foar enerzjybesparjende maatregels yn eigen hûs en in koarting op de rinte op in liening foar enerzjybesparring.
Klik hjir foar mear ynformaasje https://www.fryslan.frl/home/nieuws_3166/item/verduurzamen-huis-extra-aantrekELIJK-voor-friezen_22405.html#close

Jo kinne kontakt opnimme mei de gemeente Ljouwert fia https://energieloketleeuwarden.nl/nieuws/ foar ynformaasje oer gemeentlike subsydzjes, advys en it oernimmen fan lieningen om jo hûs duorsumer te meitsjen.