‘Einde aan onzekerheid met nieuwe regeling voor zonnepanelen’

De nieuwe stimuleringsregeling voor zonnepanelen zorgt voor zekerheid voor consumenten, zeggen belangenorganisaties in reactie op de plannen die minister Eric Wiebes van Economische Zaken vrijdag bekendmaakte.

“Wie zonnepanelen neemt, kan hierdoor rekenen op een redelijk rendement op de investering”, zegt Olof van der Gaag, directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie. “We verwachten dat hiermee de groei van het aantal zonnepanelen bij kleinverbruikers zal doorzetten.”

“Met de brief is er definitief een einde gekomen aan een periode met sluimerende onzekerheid”, zeg bestuurslid Peter Desmet. “Met deze keuze biedt de overheid de zonne-energiesector en de consument de gewenste zekerheid.”

“Stroom die je gebruikt op het moment dat de zon schijnt, die hoef je niet in te kopen”
Olof van der Gaag, directeur Nederlandse Vereniging Duurzame Energie
Eerder zou een terugleversubsidie de huidige salderingsregeling vervangen, maar branchepartijen vreesden voor een administratieve rompslomp. “Bij die terugleversubsidie waren we bezorgd dat het voor heel veel bureaucratie zou zorgen. Namelijk dat honderdduizenden mensen individueel een subsidieaanvraag zouden moeten doen.”

“Dat is ten eerste heel erg veel gedoe. En ten tweede is het nadeel van een subsidiepotje altijd dat het subsidiepotje ook in de loop van het jaar leeg kan gaan. Stel dat het subsidiepotje leeg is in september, dan valt de markt stil.”

Specifieke details naar verwachting in 2019 nog uitgewerkt
In de nieuwe regeling wordt het fiscale voordeel voor de kleine zonnestroomproducent vanaf 2023 langzaam afgebouwd en in 2031 volledig afgebouwd. Nu worden de energiebelastingen op de geleverde zonnestroom en de verbruikte elektriciteit simpelweg tegen elkaar weggestreept.

Specifieke details worden naar verwachting dit jaar nog uitgewerkt. Zo kan het zijn dat consumenten simpelweg een lagere prijs voor hun zonnestroom krijgen en dat de energieleverancier dit gaat verrekenen. Ook is er een variant waarin de particulier elk jaar een paar procent minder kilowattuur minder mag terugleveren.

Consument moet eigen zonnestroom verbruiken
Hier komt ook een belangrijk onderdeel van de nieuwe regeling naar voren. De nieuwe regeling moet consumenten stimuleren om zelf de geproduceerde zonnestroom te verbruiken.

Zo zijn er programma’s om bijvoorbeeld de wasmachine te laten draaien wanneer de zonnepanelen stroom produceren. Ook zijn er projecten waarbij elektrische auto’s zichzelf opladen als er veel zonnestroom is. Verder wordt er ook veel verwacht van het lokaal opslaan van batterijen.

“Punt is natuurlijk dat het ook onze bedoeling is dat mensen zoveel mogelijk van die stroom gaan gebruiken op het moment dat het wordt opgewekt”, zegt directeur van de Nederlandse Vereniging Duurzame Energie Van der Gaag. “Over de stroom die je op hetzelfde moment verbruikt, kun je natuurlijk volledig het financiële voordeel behouden. Stroom die je gebruikt op het moment dat de zon schijnt, die hoef je niet in te kopen. Dus dan heb je per definitie de volle mep voordeel.”

Bron: nu.nl