12 miljoen kWh lokale, groene stroom door unieke samenwerking in Leeuwarden

Met de aanleg van een zonnepark aan de Drachtsterweg in Leeuwarden krijgen 3.500 lokale huishoudens beschikking over donkergroene elektriciteit. Zo’n ambitieus project komt alleen van de grond als meerdere partijen de schouders eronder zetten. Daarom waren Herwil van Gelder, wethouder van Duurzaamheid en Milieu van de Gemeente Leeuwarden, en Bouwe de Boer, Energiecommissaris Fryslân, vandaag getuige van de bekrachtiging van een langdurige samenwerking tussen de Gemeente Leeuwarden, Energeia, Energie VanOns, Energiek Goutum en Dorpsbelang Goutum.

Donkergroene elektriciteit voor 3.500 lokale huishoudens
Als alles volgens plan gaat, zal het zonnepark van 14 hectare al in juni 2020 klaar zijn voor de opwek van zonne-energie. Jaarlijks zal het door Energeia ontwikkelde zonnepark ongeveer 12 miljoen kWh groene stroom produceren, genoeg voor zo’n 3.500 huishoudens. Dat is dan ook waar deze lokaal opgewekte elektriciteit voor bedoeld is. Via energiebedrijf Energie VanOns en energiecoöperatie Energiek Goutum wordt de groene stroom verkocht en geleverd aan huishoudens in Goutum, Leeuwarden en omgeving.

Samen aan de slag voor een groene toekomst
Voor dit project staken meerdere partijen de koppen bij elkaar. Energeia ontwikkelt, bouwt, bezit en exploiteert zonne-energiecentrales en wil een actieve rol spelen in de energietransitie naar volledige duurzaam opgewekte energie. Het bedrijf huurt de grond voor 25 jaar van de Gemeente Leeuwarden die ook de benodigde vergunningen verzorgde. Voor de verkoop van de opgewekte stroom sloot Energeia een energieleveringscontract af met coöperatief energiebedrijf Energie VanOns, dat op zijn beurt weer een samenwerking heeft gesloten met lokale energiecoöperatie Energiek Goutum. Dat lijkt een heel gedoe, maar juist op deze manier heeft de lokale bevolking optimaal profijt van de opwek. Hun omgeving, hun stroom.

Investeren in een duurzaam Leeuwarden
De samenwerking zorgt niet alleen voor groene stroom, maar ook voor extra geld voor de omgeving. Energeia, Energiek Goutum en Dorpsbelang Goutum richten met elkaar een Duurzaam Investeringsfonds op. Een deel van de winst die Energeia met het zonnepark maakt gaat naar dit fonds. Het investeringsfonds zal duurzame energie-investeringen voor de lokale samenleving initiëren. Zo draagt het zonnepark dubbel bij aan de versnelling van de energietransitie in Leeuwarden en omgeving.

Bron: https://energie.vanons.org/nieuws/12-miljoen-kwh-lokale-groene-stroom-door-unieke-samenwerking-in-leeuwarden/