Motie voor meer ruimte lokale windenergie aangenomen

PAL GroenLinks wil meer ruimte voor lokale windenergie. Daarom heeft fractievoorzitter Evert Stellingwerf een motie ingediend waarmee wordt aangestuurd op een zienswijze op het Provinciale windmolenbeleid.

‘De provincie sluit te veel opties uit, terwijl we windenergie ook hard nodig hebben om van fossiele brandstoffen af te komen. PAL GroenLinks wil meer ruimte voor energiecoöperaties en Mienskipsenergie. Kleine windmolens moeten ook mogelijk zijn in coöperatief verband. Als er dorpen zijn die, net als Reduzum, een dorpsmolen willen, moet dat mogelijk zijn!’, aldus Stellingwerf.

Bron: https://leeuwarden.groenlinks.nl/nieuws/motie-voor-meer-ruimte-lokale-windenergie-aangenomen