Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner

Bent u woningeigenaar en heeft u vanaf 15 augustus voor uw woning minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen laten uitvoeren? Vraag dan de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) voor eigenaar én bewoner aan. Dit doet u bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl).

U komt in aanmerking voor deze subsidie als de woning uw eigendom én hoofdverblijf is, of als deze uw hoofdverblijf wordt na renovatie. Bekijk ook de overige voorwaarden die voor deze subsidie gelden en lees de veelgestelde vragen SEEH eigenaar én bewoner.

De SEEH voor eigenaar én bewoner loopt vanaf 15 augustus 2019 tot en met 31 december 2020. Dit betekent dat u subsidie kunt aanvragen voor maatregelen die na 15 augustus 2019 zijn uitgevoerd. U kunt uw aanvraag indienen vanaf 2 september 2019.

Ook na 2020 is er subsidie beschikbaar voor isolatiemaatregelen, omdat de regeling Investeringssubsidie duurzame energie (ISDE) dan met isolatie wordt uitgebreid.

Subsidie voor energiebesparende maatregelen

Wilt u in aanmerking komen voor de SEEH voor eigenaar én bewoner? Bekijk dan eerst welke energiebesparende isolatiemaatregelen onder deze regeling vallen. Daarnaast kan het interessant voor u zijn om aanvullende energiebesparende maatregelen uit te voeren. En wilt u uw woning drastisch verbeteren, dan is het zeer energiezuinig pakket wat voor u. Wij verstrekken per woning slechts eenmaal subsidie.

Subsidie voor maatwerkadviesrapport

Wilt u weten welke energiebesparende isolatiemaatregelen voor uw woning het beste resultaat en rendement geven? Vraag dan eerst een maatwerkadviesrapport aan. Ook hiervoor kunt u subsidie krijgen. Die vraagt u aan nadat u de rekening voor het rapport heeft betaald én nadat u minimaal 2 energiebesparende isolatiemaatregelen heeft laten uitvoeren.

Lees meer over het maatwerkadviesrapport eigenaar én bewoner en de bijbehorende subsidie. 

Budget SEEH eigenaar én bewoner

Stand van zaken  – 1 november 2019

Voor de SEEH voor eigenaar én bewoner is het totaalbudget € 84 miljoen.

Subsidiebudget eigenaar én bewoner

BudgetAantal aanvragenAangevraagd bedrag
€ 84.000.0001538€ 3.309.175

Bereken uw subsidie

U kunt uw subsidie vooraf inschatten. Dit doet u met de rekentool. Sla deze eerst op op uw computer. De rekentool werkt niet op een IOS-platform (Apple).

De subsidie voor energiebesparende maatregelen bedraagt maximaal € 10.000 per woning. Voert u het zeer energiezuinig pakket uit, dan bedraagt de subsidie maximaal € 15.000 (inclusief een bonusbedrag).

Aanvragen subsidie

Vanaf 2 september 2019 is het mogelijk om de subsidie online aan te vragen. Gebruikt u hiervoor de aanvraagbutton op deze pagina. Bekijk voor het indienen van uw aanvraag eerst het stappenplan Aanvraagproces SEEH eigenaar én bewoner en check de voorwaarden.

Houd tijdens de aanvraag uw DigiD-inloggegevens bij de hand. Tussentijds opslaan van uw aanvraag is mogelijk. Onder het tabblad Mijn overzicht vindt u uw opgeslagen aanvraag terug.

Bij de aanvraag vragen wij naar uw woningtype. Deze woningtypen staan beschreven op de pagina Woningtypen eigenaar én bewoner.

Let op: De subsidie voor het maatwerkadviesrapport is niet los aan te vragen. Deze subsidie vraagt u altijd samen met de subsidie voor energiebesparende maatregelen aan.

Iemand anders machtigen

Wilt u iemand machtigen om de subsidieaanvraag te doen? Gebruik hiervoor dan het formulier Machtiging intermediair subsidies. Het is niet nodig dat u dit formulier meestuurt met de aanvraag. De machtiging kunnen wij eventueel wel opvragen. RVO.nl keert de subsidie altijd uit aan de eigenaar én bewoner. De subsidie wordt nooit aan de gemachtigde uitgekeurd.

Bent u als uitvoerend bedrijf (bouwbedrijf) gemachtigd door een woningeigenaar? Log dan in met uw KVK-nummer via eHerkenning. Heeft u nog geen eHerkenningsmiddel? Vraag dit dan eerst aan. Houd rekening met een levertijd van minimaal enkele dagen. eHerkenning heeft verschillende betrouwbaarheidsniveaus. Voor deze regeling is niveau 1 vereist.

Na uw aanvraag

Direct na uw subsidieaanvraag krijgt u een ontvangstbevestiging per e-mail. U vindt de bevestiging ook terug als u weer inlogt bij het eLoket. Kijk dan onder Berichten. Als wij uw aanvraag goedkeuren, krijgt u een beslissing per post. Deze ontvangt u uiterlijk binnen 13 weken na uw aanvraag. Wij kunnen controleren of de uitgevoerde maatregelen aan de kwaliteitseisen voldoen.

Handhaving

RVO.nl bewaakt de rechtmatige verstrekking van de subsidie en wij kunnen de uitvoering van de maatregelen op uw locatie controleren. Wanneer wij vermoeden dat er fraude is gepleegd, doen wij aangifte van oplichting en/of valsheid in geschrifte bij het Openbaar Ministerie. Ook zullen wij de subsidie meteen terugvorderen als deze onterecht is ontvangen.

Bewaar al uw documenten over de SEEH zorgvuldig (inclusief die over het maatwerkadvies). U bent verplicht deze administratie 5 jaar te bewaren. Tijdens deze 5 jaar kunnen onze inspecteurs uw woning controleren.

Wet- en regelgeving

Downloads

Bij uw aanvraag moet u een of meer uitvoerdersformulieren voegen. U leest hier meer over bij de voorwaarden.