Van de regio, voor de regio

Van de regio, voor de regio

Lang voordat de Britse econome Kate Raworth met haar inmiddels befaamde donut-theorie kwam, werkt het Noordelijke energiebedrijf Energie VanOns al vanuit die gedachte. Geen groei omwille van de groei, maar werken vanuit de idee van duurzaamheid en leefbaarheid.

Internationale afspraken om te komen tot een terugdringen van het gebruik van fossiele brandstoffen en het voortdurend aanscherpen van milieuwetgeving, maakt dat we geleidelijk aan de overstap moeten maken naar groene energie. Jaap Hoeksema, directeur Energie VanOns: “De noodzaak van die energietransitie staat buiten kijf. De aanbieders van groene energie spelen daar op in en de afgelopen jaren is die markt spectaculair gegroeid. Echter, we hebben het dan over aanbieders van ‘gewone’ groene energie. Geleverd door de gevestigde energiebedrijven, of nieuwkomers die werken vanuit dezelfde gedachte: winst maken om de aandeelhouders tevreden te stellen en inzetten op een ongebreidelde groei.”

Coöperaties
Tussen al die aanbieders van’gewone’ groene energie doet Energie VanOns het anders. Hoeksema: “Wij werken met coöperaties in de drie noordelijke provincies en Overijssel. Dat kunnen particulieren zijn die gezamenlijk energie opwekken met vooral zonnepanelen en windmolens, maar ook bedrijven en instellingen.
Er zijn ruim tachtig coöperaties aangesloten bij Energie VanOns. Duizenden leden wekken de energie lokaal op, die vervolgens lokaal wordt afgenomen. Energie van ons en energie voor ons.”

Condities
“Wil je de energietransitie breed geaccepteerd krijgen, dan kun je niet zonder draagvlak. Inwoners hebben eenvoudig het recht om mee te beslissen. Dat geeft ze het gevoel en de voldoening dat ze echt zélf een bijdrage aan de energietransitie geven. Binnen de bij Energie VanOns aangesloten coöperaties wordt daarom
zelf besloten hoe en onder welke condities de samenwerking wordt aangegaan. Dat kan van dorp tot dorp, van stad tot stad en van streek tot streek verschillen. Wat uniform is, is dat het resultaat steeds meer dan 5 ton, ten goede komt aan de eigen regio van de betreffende coöperatie.

Leefbaarheid
De vergoeding mag gebruikt worden voor projecten die de duurzaamheid en de leefbaarheid van het gebied bevorderen. Hoeksema: “Denk bijvoorbeeld aan zonnepanelen op een geschikt dak, opknappen van een speeltuin, het aanleggen van LED-verlichting rond het sportveld of het open houden van een dorpswinkel. Sinds 2014 -het jaar waarin we, na een aanloopperiode, serieus van start zijn gegaan met Energie VanOns- is er een winst gemaakt van vijfhonderdduizend euro. Geld dat dus door de regio zelf is gegenereerd en ook weer terugvloeit in de regio. Groene energie tot in alle vezels. Meld je ook aan op de site.”

www.energievanons.org

Bron: Leeuwarder Courant